Automatyzacja

Dla wielu firm automatyzacja produkcji jest kluczowym elementem prowadzonej przez nie działalności. Prawidłowy system produkcyjny zapewnia optymalną wydajność, jakość, polepsza warunki pracy oraz zapewnia zrównoważony rozwój. Jakość wzrasta, koszty zmniejszają się, a Państwo pozostają konkurencyjni również w przyszłości.

 

Dział automatyzacji Selo na całym świecie oferuje rozwiązania z zakresu automatyzacji produkcji, automatyzacji przemysłowej oraz automatyzacji procesów. Selo zatrudnia inżynierów, zespół techniczny, a także specjalistów z dziedziny oprogramowania, którzy wspólnie tworzą kompleksowe rozwiązania.

 

Automatyzację produkcji w oparciu o rozwiązania Selo można realizować m.in. w połączeniu z:
 • Systemami sterującymi Softmotion – systemy sterujące ruchem
 • Systemami wizyjnymi
 • Systemami robotycznymi

 

Selo dostarcza kompletne rozwiązania na potrzeby automatyzacji:
 • Oprogramowanie i serwis EPLAN: rysunki dostarczamy za pośrednictwem EPLAN, aby mieli Państwo pewność wydajnego systemu inżynieryjnego.
 • Konstruowanie szaf: oprócz automatyzacji we własnym zakresie budujemy również szafy (rozdzielcze). Dzięki temu Selo zawsze zapewnia optymalną integrację oprogramowania, automatyzacji, instalacji i maszyny.
 • Oprogramowanie: specjalistyczne, własne rozwiązania w zakresie oprogramowania, łączne z pisaniem, testowaniem i uruchamianiem oprogramowania, dostosowane do potrzeb Państwa gałęzi przemysłu.
 • Projektowanie i realizacja testów wody.

 

Kilka przykładów zastosowań, które można zintegrować w szafach rozdzielczych:
 • Modułowe rozdzielnice napędowe (MCC)
 • Panele sterownicze – wielofunkcyjne i przyjazne w użyciu
 • Wizualizacja (ekrany dotykowe) – przyjazne w użyciu ekrany dotykowe z nowoczesnym oprogramowaniem
 • Szafy do przemienników częstotliwości

 

Oprócz projektowania i konstruowania szaf na potrzeby automatyzacji, zajmujemy się również przebudową szaf rozdzielczych klientów i dostosowywaniem ich do obecnych standardów technologicznych, aby były m.in. łatwiejsze w obsłudze i wydajniejsze. Istniejące line produkcyjne można więc zamieniać w nowsze, nowocześniejsze i wydajniejsze systemy.

 

Zdalne wsparcie

Selo oferuje swoim klientom możliwość uzyskania „zdalnego wsparcia”. Ta opcja umożliwia klientom uzyskiwanie zdalnego dostępu do sterowania instalacją w celu lokalizacji awarii i ewentualnie usuwania ich na odległość. Połączenie to może również służyć do wprowadzania zmian w zakresie oprogramowania.

 

Selo oferuje to rozwiązanie dla nowych lub już istniejących instalacji. Klient musi jedynie zapewnić połączenie internetowe przy maszynie. Oprócz tego istnieje możliwość zainstalowania kamery internetowej na potrzeby zdalnego podglądu dla programisty.

 

Więcej informacji:

service@selo.com

Najwyższej jakości systemy przetwarzania i pakowania
5 zakładów z ponad 100 pracownikami
Indywidualne i standardowe rozwiązania